Våra produkter


Sockelstöd typ Delta-T

Sockelstöd typ Delta-T är ett 2-delat stöd(jordankare och fäströr) som är tillverkat i rostfritt stål och används för att förankra instabila gravstenar, som har fungerande dubbar mellan sockel och livstenen.
Jordankaret som drivs ner ca 60 cm i marken är försett med ”deltavinge” med stor anliggningsyta som ökar stödets belastningsförmåga avsevärt, jämfört med exempelvis rundstång. (Läs mer)

Monteringsalternativ av Delta-T

Sockelstöd för gravstenar - typ H

Sockelstöd- typ H är ett mycket robust stöd, konstruerat för att säkra instabila gravstenar som har fungerande dubbar mellan sockel och livstenen.
Stöden är tillverkade av kraftig stålplåt med breda anliggningsytor som ger mycket hög stabilitet i alla riktningar i kombination med enkel montering.
Stöden är galvaniserade för långvarigt rostskydd.  (Läs mer)

Gravstensstöd typ Delta-F

Gravstensstöd typ Delta-F är ett robust 2-delat stöd (jordankare och fäströr) som är tillverkat i rostfritt stål. Jordankaret som är försett med ”deltavinge”, skall drivas ner ca 50 cm i marken.
Deltavingen ger en stor anliggningsyta som ökar belastningsförmågan avsevärt, jämfört med exempelvis rundstång. (Läs mer)